GIT Clean

Om systemet/About

GIT Clean er uviklet av Geving IT. Målet er å lage et skreddersydd system for renseribransjen. Arbeidet ble startet våren 2016. GIT Clean benytter tredjepartsløsninger fra E-iceblue og selectpdf.com


GIT Clean is developed by Geving IT. Our goal is to provide a tailored system for the drycelan and laundry business. Development started in the spring of 2016. GIT Clean use 3rd party technology from E-iceblue og selectpdf.com